Lo 132

Wys: 
77 mm
Szer: 
32 mm

Listwa rozdzielająca, pod gzyms z okapnikiem

 Lo 132