Lo 136

Wys: 
80 mm
Szer: 
41 mm

Listwa kończąca lub pod gzyms z okapem

 Lo 136