Lo 114

Wys: 
146 mm
Szer: 
45 mm

Listwa odcinajaca posrednia

 Lo 114