Lo 125

Wys: 
90 mm
Szer: 
30 mm

Prosta opaska okienna lub listwa pośrednia

 Lo 125