Lo 143

Wys: 
199 mm
Szer: 
65 mm

Listwa rozdzielająca, zabytek

 Lo 143