Lo 113

Wys: 
130 mm36 mm

listwa rozdzielająca , odcinająca, wykończeniowa

 Lo 113