Lo 118

Wys: 
60 mm
Szer: 
30 mm

Mały gzyms oddzielający

 Lo 118