Lo 080

Wys: 
198 mm
Szer: 
37 mm

Listwa odcinająca poddahowa cienka

 Lo 080