Lo 128

Wys: 
117 mm lub krótsza
Szer: 
30 mm

Prosta opaska okienna lub gzyms pośredni

 Lo 128