Lo 144

Wys: 
190 mm
Szer: 
65 mm

Listwa , gzyms 

 Lo 144