Lo 113

Wys: 
130 mm
Szer: 
36 mm

Listwa opaska odcinająca

 Lo 113