Baza kolumny 1

Wys: 
dowolna, wg zamówienia
Szer: 
dowolna, wg zamówienia
Śr: 
dowolna wg zamówienia
R: 
dowolna wg zamówienia
 Baza kolumny 1