Gzyms Gz 062

Wys: 
264mm
Szer: 
255mm
 Gzyms Gz 062