Gzyms Gz 020

Wys: 
230mm
Szer: 
120mm
 Gzyms Gz 020