Gzyms Gz 057

Wys: 
315mm
Szer: 
305mm
 Gzyms Gz 057