Gzyms Gz 031

Wys: 
252mm
Szer: 
92mm
 Gzyms Gz 031