Gzyms Gz 004

Wys: 
66mm
Szer: 
32mm
 Gzyms Gz 004