Gzyms Gz 016

Wys: 
170mm
Szer: 
82mm
 Gzyms Gz 016